Enneagrammet – Din vej ind i personlig udvikling

Hvad er Enneagrammet?

Ordet Enneagram stammer fra det græske ord ennea (9) og gram (model). Det henviser til de ni forskellige Enneagramtyper, kendetegnet ved tallene 1 til 9. Hvert tal repræsenterer ét ud af ni
verdenssyn samt en basistype, der beskriver dine nøglemotiver for din personlighed, din tænkemåde, dine følelser og dine handlinger. Disse vil have indflydelse på din personlighed, såvel som din måde at tænke, føle og handle på.

Enneagram

Enneagramtype testen indgår ofte, når jeg kører Executive Coaching, coaching eller psykoterapi forløb. Det gør den fordi Enneagrammet giver dig nyttig vejledning til din selvudviklingsrejse, til opbygning af relationer, konfliktløsning og forbedring af teamdynamikker.

Jeg har valgt at benytte mig af den vel nok mest avancerede og nøjagtige Enneagramtest i verden.  Testen er udviklet af Integrative Enneagram Solutions.  En meget innovativ virksomhed, som med stor succes har kombineret teknologi, statistisk videnskab og forskning med transformativ psykologi, coaching og organisationsudvikling.
Enenagramtesten fås på en række sprog, herunder dansk.

Mens din Enneagramtype vil forblive den samme hele livet igennem, så kan karakteregenskaberne for din type blive enten mindre tydelige eller mere udtalte, efterhånden som du udvikler dig.

Enneagrammet er en model med 9 arketyper. Modellen har et omfattende indhold og giver en dyb indsigt i dig selv og andre. Du vil opleve, at nogle dele af Enneagram rapporten har betydning for dig på
forskellige tidspunkter i dit liv, og at visse aspekter ved din type kan være mere eller mindre udtalte afhængig af tidspunktet eller omstændighederne i dit liv.

Her følger en kort oversigt over alle 9 Enneagramtyper

Enneagramtype 1 – Disciplineret Perfektionist

Enneagramtype 1’ere ønsker forbedring, korrekt handling og at alt bliver gjort ordentligt. De er
principfaste og har en klar fornemmelse af rigtig og forkert. De er idealistiske, selvretfærdige og dømmende. De
har orden i deres liv og værdsætter fakta, præcision og klarhed. De arbejder hårdt på at undgå fejl og kan virke
kritiske. Deres Enneagram type peger på selvudvikling i at se det perfekte i alt, som det er. Deres talent er deres skelneevne,
dømmekraft og at se, hvad der er rigtigt.

Enneagramtype 2 – Betænksom Hjælper

Enneagram type 2’ere ønsker at møde andres behov på en hjælpsom og støttende måde. De er varme,
givende og har fokus på relationer. De søger bekræftelse fra andre og kan være sensitive og blive vrede, hvis ikke
de føler sig påskønnet. Denne Enneagram type involverer sig meget i andres liv og kan risikere at virke manipulerende. Deres
selvudvikling ligger i at nære sig selv og ubetinget give til andre. Deres talent er deres fornemmelse for andres
behov og at være til rådighed og støtte andre.

Enneagramtype 3 – Effektiv Udretter

Enneagram type 3’ere ønsker at bestille noget og er praktiske, opgaveorienterede personer. De viser deres
bedste sider frem. De er konkurrerende og vil ofre meget for at nå deres mål og fremstå som succesfulde. De kan
arbejde for meget og kan blive overbelastet eller virke uærlige eller egoistiske. Deres selvudvikling ligger i at
”være” frem for at ”gøre” samt at være autentiske. Deres talent er, at de sætter sig mål og når dem, samt at være
rollemodel for andre.

Enneagramtype 4 – Intens Individualist

Enneagram type  4’ere ønsker og søger efter mening, det dybe og det ægte. De er emotionelle, sensitive og
fintfølende overfor deres omgivelser. De er kreative og udtryksfulde individualister, der kan være for
følelsesmæssigt involveret. De risikerer at virke selvopslugte eller frustrerede. Deres selvudvikling ligger i at
adskille deres sande identitet fra deres følelser. Deres talent er deres emotionelle spændvidde og deres øje for
det unikke og smukke.

Enneagramtype 5 – Stille Specialist

Enneagram type 5’ere ønsker privathed og har et aktivt tankesind. De observerer og udforsker, hvordan verden
fungerer. De bruger tid og energi på at reflektere og er tilbagetrukne personer, der har svært ved at dele deres
tanker og følelser. Derfor kan de virke socialt akavede og uinteresserede. De kan virke uvenlige eller distancerede.
Deres selvudvikling ligger i at se verden som et trygt sted, hvor de kan udveksle deres tanker og følelser med
andre. Deres talent er en uselvisk visdom og pionerånd.

Enneagramtype 6 – Loyal Skeptiker

Enneagram type 6 – 6’ere forudser let potentielle risici og farer. De værdsætter tillid, ansvar og loyalitet. De har brug
for at føle sig sikre og at høre til. De kan reagere for stærkt på deres bekymringer og uro, og de kan virke skeptiske,
tvivlende eller pessimistiske. Deres selvudvikling ligger i at finde vej i livet ved at lytte til og tro på sig selv. Deres
talent er deres problemløsende tilgang, analyse og at se konsekvenser.

Enneagramtype 7 – Entuasiastisk Visionær

Enneagram type 7 – 7’ere ønsker variation, oplevelser og god stemning. De håndterer udfordringer med
optimisme og har positive fremtidsvisioner. De bidrager med energi, munterhed og at se muligheder. De kan virke
som useriøse livsnydere, der let lader sig distrahere og som ikke får gennemført det, de skal. Deres selvudvikling
ligger i nøgternhed, taknemlighed i nuet og kontakt med følelser – også de tunge. Deres talent er deres visioner,
idérigdom og optimisme.

Enneagramtype 8 – Aktiv Udfordrer

Enneagram type 8 – 8’ere er kraftfulde og stærke personer, der ønsker at være i kontrol og handle. De er robuste,
energiske og viljesdrevne men også omsorgsfulde og beskyttende overfor deres nærmeste. De skjuler svaghed og
sårbarhed bag deres direkte og faste ydre og kan være for konfronterende og aggressive. Deres selvudvikling
ligger i at holde deres stærke energi tilbage og vise andre deres sårbarhed. Deres talent er deres handlekraft og
hjertevarme, som ofte bidrager til noget stort.

Enneagramtype 9 – Tilpassende Fredsskaber

Enneagram type 9 – 9’ere ønsker balance, fred og ro. De er diplomatiske, tilpassende og venlige. De
fungerer ofte som mæglere med en jordbunden stabilitet. Da de helst vil undgå konflikter, kommer de til at
tilbageholde deres egne holdninger og har svært ved at mærke, hvad de selv synes. Deres selvudvikling ligger i
rettidig handling, at blive tydelige i deres holdninger og at sige deres mening. Deres talent er deres accepterende,
kærlige og rummelige væsen, som udsender en helende energi i verden.

Der er mange veje til personlig udvikling med Enneagrammet. Når du tager udgangspunkt i dine løbende udviklingsmål og personlige omstændigheder, kan forskellige veje indenfor Enneagrammet være til større eller mindre hjælp. På din udviklingsrejse er det ofte nyttigt blot at fokusere på det næste skridt i stedet for at forsøge at gøre det hele på én gang.

I et coaching eller psykoterapi forløb hos mig. Enten online eller i min klinik i Hillerød, kommer vi grundigt rundt omkring Enneagram testen og dine udviklingsområder.
Det er altid rart at mødes fysisk, så bor du i Nordsjælland. Hillerød, Allerød, Birkerød, Lyngby, Helsingør, Fredensborg, så er du jo ikke langt fra min klinik centralt på Torvet i Hillerød.