Organisatorisk effektivitet

Helt simpelt handler organisatorisk effektivitet om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt udnytter ressourcerne på vejen mod et ønsket resultat. Et hvilket som helst resultat. Et resultat, eller målet, om du vil, som skal være tydeligt for alle.

Hvis en  organisations mål skal være optimalt,  har vi brug for et effektivt samspil mellem konkrete metoder og værktøjer, den tekniske del, og de menneskelige ressourcer, den adfærdsmæssige del. Sammen skaber de to elementer den effektive vej mod målet.

Der ligger mange elementer i organisatorisk effektivitet, men meget ofte møder jeg, at der er udfordringer med:

  • Organisatorisk tillid
  • Engagement
  • Formål
  • Klare mål
  • Personlig effektivitet
  • Evnen til at fokusere
  • Evnen til at eksekvere. Både hos den enkelte, i teams og organisatorisk.

Jeg har været med til at kortlægge og implementere rigtig mange forandringsprojekter.  Både i mindre danske virksomheder, mellemstore virksomheder og i flere af verdens største internationale virksomheder. Projekterne har været på alle niveauer fra topledelse til medarbejderne.

Lad os tage en uforpligtende snak om lige nøjagtig dine udfordringer.

”Jeg ved ikke, hvad det er, du gør, men dette forløb har været anderledes. Det er mere end coaching - nærmest som om, jeg har gennemgået en transformation” – Direktør, Accenture

Bliv kontaktet

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.